Informace pro diváky

👉 jsou vítáni

👉 MČR proběhne v blízkosti Pardubického kraje, bližší místo bude upřesněno

👉 striktně dodržujte pokyny pomocníků, rozhodčích a pořadatelů

👉 doražte prosím bez psů