Informace pro diváky

☉ MČR proběhne na Seči – bližší informace a mapy budou zveřejněny v sobotu v brzkých ranních hodinách

☉ z důvodu bezpečnosti nebudou pro diváky přístupné terény směru Urban

☉ striktně dodržujte pokyny pomocníků, rozhodčích a pořadatelů

☉ doražte prosím bez psů