Diváci

 Případné přejezdy mezi terény si zajišťují diváci vlastními prostředky.

V den konání závodu budou, po slavnostním zahájení a losování, zveřejněna startovací čísla u jednotlivých týmů a z časového harmonogramu bude zřejmé, který tým bude ve stanovený čas pracovat v každém z terénů.

Všechny tyto informace budou rovněž dostupné v tištěné formě na základně.

Diváci nesmí vstupovat do terénů a musí se řídit pokyny pořadatelů a rozhodčích.

Divákům je přísně zakázáno sdělovat závodníkům jakékoliv informaci z terénu. Počet diváků a jejich umístění vzhledem k terénu určuje rozhodčí.

Rozhodčí stanoví také maximální počet diváků a může rovněž diváky v daném terénu zakázat.