Propozice

Mistrovství ČR v noseworku

Odkaz na FB událost zde

Pořadatel: Nosework CZ z.s.
Rozhodčí: rozhodčí NW CZ z.s.
Termín: 28. – 29. 9. 2019

Kvalifikační podmínky: do data podání přihlášky splněné všechny zkoušky stupně 1, a min 1x 2.stupeň
Uzávěrka přihlášek: 31. srpen
Kapacita: 15 účastníků
V případě vyššího počtu zájemců bude rozhodovat vyšší počet zkoušek (2. a 3. stupně), v případě následné shody pak rozhoduje datum a čas přihlášení.
Přihlašování bude spuštěno 15. května 2019 ve 20:00 přes nwinfo.cz.

Přihláška je platná po připsání platby na účet NW CZ z.s.
číslo účtu: 2500746289/2010 (Fio banka)
Startovné: 500,-

Místo konání: Landek Park Ostrava http://www.landekpark.cz/landek-park
přejezdy mezi terény si zajišťují účastníci vlastními prostředky
Obecné podmínky:
Veterinární podmínky: Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během závodu. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale jejich účast je nutné dopředu nahlásit, jejich psovod je povinen se celou dobu řídit pokyny pořadatele, jinak bude tým vyloučen.

1 účastník nesmí startovat s více psy

Ubytování a stravu si každý zajišťuje sám.

Detaily mistrovství:

  • hledat se bude ve všech 4 typech terénů dle ZŘ
  • mistrovství nebude probíhat dle ZŘ NW CZ
  • použité vzorky: standartní vzorky NW CZ, tzn. skořice vcelku a pomerančová kůra
  • náročnost úkrytů: 2.-3. stupeň
  • hledání bude probíhat oba dny
  • odměny v terénu ano, v případě upadnutí na zem – anulace celého terénu
  • dobývání se do úkrytů, hrabání – anulace terénu
  • rozhodčí má právo ukončit práci psa, pokud pes evidentně nepracuje
  • podrobnější informace k terénu vždy před začátkem hledání