Propozice

Pořadatel: Nosework CZ z.s.

Rozhodčí: rozhodčí NW CZ z.s.

Termín: 16.9. – 17.9.2023

Místo konání: Pardubický kraj

Kapacita: maximálně 12 účastníků

Startovné: 1500 Kč

Kvalifikační podmínky: Do data podání přihlášky splněné všechny zkoušky 1.stupně a minimálně tři zkoušky vyšší (2. a 3.stupně), opakované složení stejné zkoušky (stejný směr a stupeň) je započítáno pouze jednou. Dále rozhodují koeficienty, které jsou k vidění v tabulce s přihlášenými týmy. Vysvětlení koeficientů a systému kvalifikací je popsáno v odkaze na konci těchto propozic.

Přihlašování: od 20.4.2023 do 31.7.2023 v databázi NW-info na https://www.nwinfo.cz
Uzávěrka přihlášek je 31. července. 1. srpna se zobrazí finální tabulka kvalifikací a kvalifikovaným týmům bude zaslán email s pokyny k platbě. Tyto týmy, které získaly kvalifikaci, mají termín do 7. srpna na zaplacení startovného (v tento den musí být připsány peníze na klubovém účtě). Pokud některé kvalifikované týmy nezaplatí do tohoto data, budou následující den (8. srpna) nabídnuty místa náhradníkům.

Informace a obecné podmínky:
Mistrovství nebude probíhat podle Zkušebního řádu Nosework CZ z.s.
Jeden člověk se smí účastnit pouze s jedním psem.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během závodu. Psovod zodpovídá po celou dobu závodu (i mimo něj) za svého psa a za škody, které způsobí.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale jejich účast je nutné dopředu nahlásit, jejich psovod je povinen se celou dobu řídit pokyny pořadatele, jinak bude tým vyloučen.
Pořadatel nezajišťuje účastníkům ubytování, jídlo ani přepravu mezi jednotlivými terény.

Další informace budou průběžně doplňovány.

Detailní vysvětlení koeficientů a kvalifikačních podmínek je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.noseworkcz.net/docs/kvalifikacni-podminky-mcr-2023-nw-cz.pdf.